Föreningens historik

Om Föreningen

Föreningen bildades 1994 av Carl-Axel Tholin

Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är att sprida upplysning om och på olika sätt stödja släktforskning.

Föreningen ska fungera som förbindelselänk, mellan kulturnämnden och dess institutioner, samt kommunala och kyrkliga arkivvårdare inom församlingen.