Försäkring från Sveriges Släktforskarförbund

Som medlem i Sveriges Släktforskarförbund har vi en försäkring som gäller för medlemmarna och föreningen.

Villkor enligt nedan
Kollektiv olycksfallsförsäkring och egendomsförsäkring hos Protector försäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller för anställda under verksamhetstid samt under färd till och från arbetsplatsen. Försäkringen gäller för förtroendevalda i Sveriges Släktforskarförbund samt medlemsföreningar och deras medlemmar upp till en ålder av 65 år vid skada som inträffat under organiserad föreningsverksamhet. Ett aktivt deltagande krävs, vilket gör att resor till och från sammankomsterna exkluderas.

En senior olycksfallsförsäkring gäller för anställda under verksamhetstid samt under färd till och från arbetsplatsen. Försäkringen gäller för förtroendevalda i Sveriges Släktforskarförbund samt medlemsföreningar och deras medlemmar i åldern 65–75 år vid skada som inträffat under organiserad föreningsverksamhet. Ett aktivt deltagande krävs, vilket gör att resor till och från sammankomsterna exkluderas.

Egendomsförsäkringen är en “företagsförsäkring” för förbundets medlemsföreningar. Ett grundskydd för lös egendom (inventarier/maskinerier/varor) upp till 25 000 kr gäller för alla medlemsföreningar.

Vid försäkringsärende kontakta Protector försäkring:
Telefon: 08-410 637 00
Epost: skador@protectorforsakring.se